Přijímací řízení

přihlášky na další školní rok přijímáme od ledna do konce května

přihláška je ke stažení na tomto odkazu:
https://www.rcpraminek.cz/dokumenty/

a stačí vyplněnou zaslat na mail info@rcpraminek.cz

ČASOVÝ HARMONOGRAM
1/ o výsledcích budeme informovat mailem v průběhu června (po výsledcích státních školek v okolí)
2/ v půlce června bude informativní schůzka s rodiči, kde budou předány potřebné dokumenty k vyplnění
3/ do 25.6. musí být vyplněné dokumenty odevzdány, jinak bude místo automaticky postoupeno dalšímu uchazeči
4/ do 15.8.  první úhrada školkovného na nový školní rok
5/ od půlky srpna budou probíhat adaptační návštěvy s dětmi – jedná se o cca 30 minut 2 – 3 x, vše po individuální domluvě (adaptační plán je součástí Plánu výchovy a péče, který je v tištěné podobě předám spolu se smlouvou)

Kriteria přijetí:
1.
děti, které do našeho centra již docházejí – nemusejí si podávat přihlášku, stačí nahlásit, že budete pokračovat i v příštím školním roce !pozor pro starší děti je příplatek – viz. ceník
2. děti přihlášené, řazené podle věku

Trvalé bydliště neovlivňuje kritéria přijetí

Děti se speciálními potřebami přijímáme pouze na základě osobní konzultace s rodiči a pouze v případě, že bude možné z naší strany zajistit vhodné technické a personální zázemí.

V průběhu školního roku děti přijímáme pouze pokud se uvolní místo!