Přijímací řízení

přihlášky na další školní rok přijímáme od ledna do konce května

přihláška je ke stažení na tomto odkazu:
https://www.rcpraminek.cz/wp-content/uploads/2021/05/%C5%BE%C3%A1dost-o-um%C3%ADst%C4%9Bn%C3%AD.pdf

a stačí vyplněnou zaslat na mail info@rcpraminek.cz

o výsledcích budeme informovat mailem v průběhu června (po výsledcích státních školek v okolí)

Kriteria přijetí:
1.
děti, které do našeho centra již docházejí
2. děti s celotýdenní docházkou, které mají datum narození od 1.9.2019 do 31.8.2020
3. děti s částečnou docházkou, které mají datum narození od 1.9.2019 do 31.8.2020
4. děti, které jsou starší 3 let, ale do našeho centra ještě nedochází
5. děti, narozené po 1. 9. 2020

Trvalé bydliště neovlivňuje kritéria přijetí

Děti se speciálními potřebami přijímáme pouze na základě osobní konzultace s rodiči a pouze v případě, že bude možné z naší strany zajistit vhodné technické a personální zázemí.

V průběhu školního roku děti přijímáme pouze pokud se uvolní místo!