Příspěvky za docházku

 

CELOTÝDENNÍ DOCHÁZKA

školkovné: 1 800 Kč měsíčně (sourozenecká sleva 1 600 Kč/1 dítě)

stravné: 1 200 Kč měsíčně

  • 60 Kč/1 den: oběd, dopolední a odpolední svačina, pitný režim
  • stravné je hrazeno zálohově za 20 dní, vyúčtování za omluvenou absenci a skutečné dny bude po ukončení docházky nebo září následujícího roku

 

3 DNY V TÝDNU

školkovné:  1 500 Kč měsíčně

stravné: 720 Kč měsíčně

  • 60 Kč/1 den oběd, dopolední a odpolední svačina, pitný režim
  • stravné je hrazeno zálohově za 12 dní v měsíci, vyúčtování za omluvenou absenci a skutečné dny bude po ukončení docházky nebo září následujícího roku

 

2 DNY V TÝDNU

školkovné:  1 500 Kč měsíčně

stravné: 480 Kč měsíčně

  • 60 Kč/1 den oběd, dopolední a odpolední svačina, pitný režim
  • stravné je hrazeno zálohově za 8 dní  v měsíci, vyúčtování za omluvenou absenci a skutečné dny bude po ukončení docházky nebo září následujícího roku

 

NÁHODNÁ DOCHÁZKA

v případě volné denní kapacity Pramínku (po telefonní domluvě)

1 – 3 dny v týdnu

školkovné:  1 000 Kč měsíčně

stravné: 480 Kč měsíčně

  • 60 Kč/1 den oběd, dopolední a odpolední svačina, pitný režim
  • stravné je hrazeno zálohově za 8 dní v měsíci, vyúčtování za omluvenou absenci a skutečné dny bude po ukončení docházky nebo září následujícího roku

 

v případě nepřítomnosti je nutné omluvit dítě do 20:00 hod. předchozího dne

Stanovenou částku jsou rodiče povinni uhradit do 15. dne PŘEDCHÁZEJÍCÍHO měsíce.

číslo účtu: 115-5177260257/0100
zpráva pro příjemce: JMÉNO DÍTĚTE