Příspěvky za docházku na školní rok 2024/2025

CELOTÝDENNÍ DOCHÁZKA – 2 900 Kč
školkovné: 2 500 Kč měsíčně
stravné: 400 Kč měsíčně
– 20 Kč/1 den: oběd, dopolední a odpolední svačina, pitný režim
– stravné je hrazeno zálohově za 20 dní, vyúčtování za omluvenou absenci a skutečné dny budepo ukončení docházky nebo září následujícího roku

3 DNY V TÝDNU – 2 440 Kč
školkovné: 2 200 Kč měsíčně
stravné: 240 Kč měsíčně
– 20 Kč/1 den oběd, dopolední a odpolední svačina, pitný režim
– stravné je hrazeno zálohově za 12 dní, vyúčtování za omluvenou absenci a skutečné dny budepo ukončení docházky nebo září následujícího roku

2 DNY V TÝDNU – 2 360 Kč
školkovné: 2 200 Kč měsíčně
stravné: 160 Kč měsíčně
– 20 Kč/1 den oběd, dopolední a odpolední svačina, pitný režim
– stravné je hrazeno zálohově za 8 dní, vyúčtování za omluvenou absenci a skutečné dny bude po ukončení docházky nebo září následujícího roku

Děti, které oslaví v průběhu školního roku* 2023/2024 4. narozeniny, je příplatek na školkovné 3 000 Kč/měsíc (jedná se o rozdíl ve státní dotaci mezi staršími a mladšími dětmi)

Stanovenou částku jsou rodiče povinni uhradit do 15. dne předcházejícího měsíce. (první platba nanový školní rok je do 15.8., poslední do 15.6.)

číslo účtu: 244704776/0600
zpráva pro příjemce: JMÉNO DÍTĚTE.

V případě nepřítomnosti je nutné odhlásit stravné do 12:00 hod. předcházejícího dne na konci kalendářního roku nebo po ukončení docházky je vystaveno Potvrzení o výši vynaložených výdajů na školkovné (je možné uplatnit zákonnou daňovou úlevu)

*školní rok je od září do srpna