Příspěvky za docházku na školní rok 2022/2023

 

CELOTÝDENNÍ DOCHÁZKA

školkovné: 2 400 Kč měsíčně (sourozenecká sleva 2 200 Kč/1 dítě)

stravné: 600 Kč měsíčně

30 Kč/1 den: oběd, dopolední a odpolední svačina, pitný režim
stravné je hrazeno zálohově za 20 dní, vyúčtování za omluvenou absenci a skutečné dny bude po ukončení docházky nebo září následujícího roku

3 DNY V TÝDNU

školkovné: 2 000 Kč měsíčně

stravné: 360 Kč měsíčně

60 Kč/1 den oběd, dopolední a odpolední svačina, pitný režim
stravné je hrazeno zálohově za 12 dní, vyúčtování za omluvenou absenci a skutečné dny bude po ukončení docházky nebo září následujícího roku

2 DNY V TÝDNU

školkovné: 2 000 Kč měsíčně

stravné: 240 Kč měsíčně

30 Kč/1 den oběd, dopolední a odpolední svačina, pitný režim
stravné je hrazeno zálohově za 8 dní, vyúčtování za omluvenou absenci a skutečné dny bude po ukončení docházky nebo září následujícího roku

 

Za děti starší 3 let je příplatek na školkovné 3 500 Kč

 

V případě nepřítomnosti je nutné odhlásit stravné do 20:00 hod. předcházejícího dne

Stanovenou částku jsou rodiče povinni uhradit do 15. dne předcházejícího měsíce.

číslo účtu: 244704776/0600
zpráva pro příjemce: JMÉNO DÍTĚTE.